Δήμος Ν. Σμύρνης: Εναρκτήρια συνάντηση για την Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Εναρκτήρια συνάντηση για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Τα ΣΒΑΚ έχουν ως κύριο στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας των αστικών περιοχών και την παροχή υψηλής ποιότητας μεταφορών με έμφαση στο περπάτημα, το ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία διαμέσου και εντός της αστικής περιοχής.

Τα ΣΒΑΚ συνδιαμορφώνονται μέσα από συλλογικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν τόσο εξειδικευμένοι επιστήμονες και φορείς της πόλης όσο και η κοινωνία των πολιτών, οι οποίες αποτελούν και τα επόμενα βήματα για εμάς.

Σε αυτές τις διαδικασίες η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων κατοίκων και φορέων μιας πυκνοκατοικημένης, αστικής πόλης, όπως η Νέα Σμύρνη, είναι επιβεβλημένη για την βιωσιμότητά της.
Σχολιάστε