Δήμος Καβάλας: Κατάθεση αιτήσεων για την ανανέωση της κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου

Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της πόλης που επιθυμούν να ανανεώσουν την «κάρτα στάθμευσης μονίμου κατοίκου» για την ελεγχόμενη στάθμευση, μπορούν να καταθέτουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τις 20 Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2021,στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ αδυναμία χρήσης Η/Υ λόγω ηλικίας) κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας, στην οδό Παλαιολόγου 4, γραφείο 7 αυστηρά κατά τις ώρες 09.00-12.30.

Για την χορήγηση της κάρτας οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Εκτύπωση του εντύπου Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους(2020) με σβησμένα τα οικονομικά στοιχεία, όπου αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία
  • Φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μισθωμένης οικίας)
  • Πρόσφατος λογαριασμός της ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου θα βεβαιώνεται το οικιακό τιμολόγιο. Σε περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης, φωτοτυπία του συμβολαίου με την εταιρία.
  • Αίτηση, η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας

Περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2513500320, 2513500321, 2513500323.
Σχολιάστε