Δήμος Καλαμαριάς: Πολίτες συμμετέχουν στη διαμόρφωση του πάρκου Κόδρα

Ιδέες και προτάσεις  για τον σχεδιασμό του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, μπορούν να καταθέσουν οι πολίτες που θα συμμετέχουν στη σημερινή δράση Place Game, η οποία θα λάβει χώρα στο μεγαλύτερο πάρκο του Δήμου Καλαμαριάς, από τις 16:30 έως τις 20:00.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις προτάσεις τους σε ένα πλάνο δράσης, το οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο άμεσο διάστημα, με την υποστήριξη φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.

Η δράση είναι μια πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς στο πλαίσιο του προγράμματος Urbact RiConnect.

Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η προεγγραφή σας, καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετοχών, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Σχολιάστε