Δ. Νέας Φιλαδέλφειας: Ορισμός νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων

Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας κ. Γιάννης Βούρος ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. 

Συγκεκριμένα: 

  • Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λύσσανδρο Γεωργαμλή του Δημητρίου καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

– Του Τμήματος Μελετών και Κατασκευής Έργων.

– Του Τμήματος Συντηρήσεων και Αδειοδοτήσεων. 

– Του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης 

  • Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σωτήριο Κοσκολέτο του Κωνσταντίνου καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρων Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

– Του Τμήματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων. 

– Του Τμήματος Λογιστηρίου. 

– Του Τμήματος Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας. 

– Του Τμήματος Προμηθειών. 

– Του Τμήματος Ταμείου. 

  • Τον κ. Αναστάσιο Κωνσταντινίδη του Εμμανουήλ, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ συνεργασία-σύνθεση-προοπτική» καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Παιδείας και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον πολιτισμό.

– Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

– Των Τμημάτων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου.

– Του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης όλων των οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης.

  • Τον κ. Αθανάσιο Λέκκα του Ιωάννη, ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακής Πολιτικής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Γραφείου Αναπτυξιακής Πολιτικής. 

  • Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ηλία Τάφα του Παντελή, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Πληροφορικής και Ψηφιακής Μετάβασης και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

– Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας κ. Βούρος στις 31/08/2021 (Αρ. Απόφασης 499/2021) είχε ορίσει επίσης: 

  • Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Κουτσάκη του Ιωσήφ ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού 
  • και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Μπερδέση του Γεωργίου ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημοτικής Αστυνομίας,

ενώ παραμένουν έως τις 07/01/2022 

  • ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Γραμμένος του Γεωργίου ως Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Άλσους 
  • και η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος κ. Σοφία Αλεφραγκή του Γεωργίου ως Εντεταλμένη Σύμβουλος Εθελοντισμού.

Τέλος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας εκλέχθηκε στις δημαιρεσίες της 5ης Σεπτεμβρίου 2021 μετά από την σχετική πρόταση του Δημάρχου ο κ. Δημήτριος Κανταρέλης.




Σχολιάστε