Σύσκεψη εργασίας με Περιφέρεια Β. Αιγαίου για έργα στον Δήμο Δ. Λέσβου

Σύσκεψη εργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Λέσβου και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε τόσο για τα ήδη σε εκτέλεση ή υπό δημοπράτηση έργα, όσο και για επόμενα.

Παρουσία του Δημάρχου Ταξιάρχη Βέρρου και του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αποστόλου Αλατζά, των Αντιδημάρχων Κώστα Πάππου και Ανδρέα Αξή αλλά και υπηρεσιακών στελεχών η σύσκεψη εργασίας που έγινε χθες, εκτίμησε την πορεία υλοποίησης του προγραμματισμού που έχει ήδη γίνει και σύντομα θα απολαμβάνουν οι δημότες.
Σχολιάστε