Στις 23 Αυγούστου τα αποτελέσματα για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας για το Σχολικό Έτος 2021 – 2022 θα πραγματοποιηθεί στις 23
Αυγούστου, μετά και την έκδοση των αποτελεσμάτων για τις εγγραφές με το πρόγραμμα ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής 2021-2022 ‘ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 3 Αυγούστου).

Παράλληλα ο Δήμος ενημερώνει τους δικαιούχους voucher μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α ότι οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά μέχρι και τις 20 Αυγούστου 2021. Για να καταθέσετε το voucher συμπληρώστε την αίτηση πατώντας κλικ
εδώ
Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Γλυφάδας θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
Σχολιάστε