Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

Την Πέμπτη (29/7) το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου με ομόφωνη απόφαση ενέκρινε το επικαιροποιημένο «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» του Δήμου Λέρου, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του επιχειρησιακού σχεδίου που είχε καταρτιστεί το 2015 σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος εθνικού σχεδιασμού, με σκοπό να ενσωματώσει τo νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Για το θέμα, ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Για την έγκριση του επικαιροποιημένου Το.Σ.Δ.Α. του Δήμου Λέρου, υπήρχε καταληκτική ημερομηνία (31.7.2021).

Το επικαιροποιημένο Το.Σ.Δ.Α. του Δήμου Λέρου επικεντρώνεται στους ακόλουθους άξονες:

  • Την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής και διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο.
  • Την ενσωμάτωση των θεσμικών εξελίξεων στον τομέα της διαχείρισης των ΑΣΑ.
  • Την εξειδίκευση των στόχων σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμου
  • Την κατάρτιση προτάσεων και δράσεων για τη διαχείριση των επιμέρους ρευμάτων δημοτικών αποβλήτων, προωθώντας κατά προτεραιότητα την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και τη διαλογή στην πηγή.
  • Την ανάλυση του κόστους επένδυσης και διαχείρισης του προτεινόμενου σχεδίου συγκριτικά με το κόστος της υφιστάμενης διαχείρισης των ΑΣΑ.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4685/2020 περί εκσυγχρονισμού της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, η εκπόνηση των ΤοΣΔΑ και η υποβολή τους στο ΗΜΑ αποτελεί πλέον θεσμική υποχρέωση των Δήμων και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ στην υλοποίηση των προβλεπόμενων σε αυτό έργων και δράσεων».

Τέλος, η πιστή εφαρμογή του ΤοΣΔΑ προϋποθέτει ατομική συνείδηση και συλλογική ευθύνη για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΩ
Σχολιάστε