Πολυμηχάνημα για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών αποκτά ο Δήμος Αμυνταίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Αμυνταίου στη πράξη «Προμήθεια Πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου», συνολικού προϋπολογισμού 372.000,00 ευρώ.

Με τη συγκεκριμένη προμήθεια ενισχύεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Αμυνταίου με ένα 1 σύγχρονο μηχανοκίνητο όχημα πολλαπλών χρήσεων με ιδιαίτερες τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες. Το όχημα θα συνεργάζεται με αλατοδιανομέα, λεπίδα αποχιονισμού και βραχίονα με κεφαλές καταστροφέα και κλαδέματος.

Η πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014- 2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).
Σχολιάστε