ΠΔΜ: Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών

Στις  5/8/2021 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία απαγορεύεται στο σύνολο της επικράτειας οποιαδήποτε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς και άλση, επί ποινή προστίμου. Ομοίως και κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Τα ανωτέρω ισχύουν  μέχρι και τη Δευτέρα 9/8/2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Ακολουθεί συνημμένο το ΦΕΚ για περισσότερες διευκρινίσεις.
Σχολιάστε