Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων της ΠΕ Φλώρινας

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εξειδικευμένη Τεχνική υποστήριξη στις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας)».

Η ανωτέρω σύμβαση, προϋπολογισμού 79.774,38€, χρηματοδοτείται από το Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 και περιλαμβάνει την πλήρη τεχνική υποστήριξη στην ωρίμανση έξυπνων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε εννιά (9) δημόσια κτίρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας).

Στόχος είναι η βελτίωση της  ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων και των συνθηκών διαβίωσης στους εσωτερικούς χώρους με ταυτόχρονη μείωση των ετήσιων καταναλώσεων σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη μείωση του αποτυπώματος COκαι στην ισόρροπη ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής, στο πλαίσιο των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων.

 
Σχολιάστε