Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων: Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Πολιτιστικό Management»

Ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων, στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση, Εξωστρέφεια στον Πολιτιστικό, Λαογραφικό και Γαστρονομικό Τουρισμό (Enhancement, Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism)”, με ακρωνύμιο EXTRO–CULT, διοργάνωσε διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Πολιτιστικό Management».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, έγινε παρουσίαση των αρχών του πολιτιστικού management, των βασικών κατευθύνσεων του σχεδιασμού, της διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων και της προώθησής τους.

Εισηγητές σεμιναρίου Βαφειάδης Βασίλης και Χούανγχο Κοράλες.
Σχολιάστε