Δήμος Θεσσαλονίκης: Ενημερωτικές πινακίδες για θέματα πολιτικής προστασίας

Στην τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων που πληροφορούν τους πολίτες για τους χώρους καταφυγής και καταυλισμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης προχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των δράσεών του στον τομέα της πολιτικής προστασίας. 

Σύμφωνα με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για δράσεις Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Μωυσίδη, οι πινακίδες αυτές τοποθετήθηκαν σε κομβικά σημεία σε κάθε δημοτική κοινότητα και σε κτίρια δημοτικών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά στο δημαρχείο και σε έδρες κοινοτήτων, σε ΚΕΠ και στο κτίριο των κοινωνικών υπηρεσιών στην οδό Μοναστηρίου. 

Συνολικά τοποθετήθηκαν τριάντα πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι ανά δημοτική κοινότητα με κατάλληλες χρωματικές σημάνσεις πάνω και σε χάρτη.
Σχολιάστε