Δήμος Σιθωνίας: Νέα έργα 2,4 εκ. ευρώ αγροτικής οδοποιίας

Την απόφαση ένταξης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ–ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.425.000 ευρώ στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου αγροτικής οδοποιίας με τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών υφιστάμενων αγροτικών οδών, την ασφαλτόστρωσή τους, την κατασκευή τεχνικών έργων απορροής των ομβρίων υδάτων καθώς και εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. Επισημαίνεται ότι το έργο αφορά το σύνολο των Κοινοτήτων της Σιθωνίας.

“Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται η λειτουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς δικτύου αγροτικών οδών το οποίο θα εξυπηρετεί τις εκτεταμένες αγροτικές καλλιέργειες του Δήμου Σιθωνίας, η άνοδος της αγροτικής παραγωγής καθώς και η αύξηση της υπεραξίας των αγροτικών ιδιοκτησιών στην περιοχή μας”, αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας.

“Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σιθωνίας με τα στελέχη των Υπηρεσιών του Δήμου και τους συνεργάτες της συνεχίζει συστηματικά και αποτελεσματικά να αξιοποιεί στο έπακρον κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης και να εξασφαλίζει σημαντικούς οικονομικούς πόρους με αποκλειστικό σκοπό την στήριξη κρίσιμων επαγγελματικών ομάδων –εν προκειμένω των αγροτών– καθώς και την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους”, καταλήγει ο κ. Ντέμπλας.
Σχολιάστε