Δήμος Πύργου: Οι συνεχείς αλλαγές που φαίνονται στο Λιμάνι Κατακόλου

Συνεχείς και έντονες είναι οι ενέργειες για την πλήρη κατοχύρωση κάθε απαραίτητης υλοποίησης που συμβάλει στην εύρυθμη κι όλο και καλύτερη λειτουργία του λιμανιού μας στο Κατάκολο.

Ήδη έχει εκδοθεί ISO για φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίου και έγινε κι η πρώτη για τοπική επιχείρηση. Η δε εναρμόνιση με τις επιταγές των διεθνών και εθνικών κανονισμών ασφαλείας αποτελεί διαρκές ζητούμενο για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κατακόλου, κι έτσι προχώρησε ήδη στην εκπλήρωση όλων των αναγκαίων ενεργειών για τη φύλαξη του χώρου ISPS του λιμανιού Κατακόλου. Με μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρεία, ιδιαίτερη έμπειρη στον τομέα αυτό.

Όλα όσα γίνονται, καταδεικνύουν στο μέγιστο βαθμό πως με όλες τις υπηρεσίες σε λειτουργία και παρά την τόσο δύσκολη εποχή που συνεχίζουμε να διανύουμε, το λιμάνι του Κατακόλου διαθέτει έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΩ
Σχολιάστε