Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας: Ανακοινώθηκε το νέο σχήμα της Δημοτικής Αρχής

Με αφορμή την συμπλήρωση δύο ετών από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, η Δημοτική Αρχή ενημέρωσε τους πολίτες για τις πρώτες αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο σχήμα της. 

Συγκεκριμένα για τη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ο Δήμαρχος Γιάννης Βούρος, θα προτείνει τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Κανταρέλη. 

Επίσης ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 31 Αυγούστου 2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Τον Μιχαήλ Κουτσάκη του Ιωσήφ καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού,  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

– Του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων υλικών

– Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντηρήσεων Οχημάτων

– Του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού  

-Του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

  1. Τον Σπυρίδωνα Μπερδέση του Γεωργίου καθ΄ ύλην  Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημοτικής Αστυνομίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας. 

– Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. 

– Του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

 

 
Σχολιάστε