Δ.Σ. Πύργου: Υπαγωγή του Δήμου ως Πυρόπληκτου και εκπόνηση Αναπτυξιακού Σχεδίου – Τα κύρια ζητούμενα

Το αίτημα υπαγωγής ολόκληρου του Δήμου Πύργου ως Πυρόπληκτη περιοχή και η Εκπόνηση Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για την ευρύτερη περιοχή του Πύργου και της Αρχ. Ολυμπίας, είναι τα κύρια ζητούμενα και με βάση τα οποία κινούνται οι δικαιολογημένες διεκδικήσεις για την «επόμενη μέρα» από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Σε συνδυασμό με όλες τις αναγκαίες οικονομικές διευκολύνσεις, τεχνικές διευθετήσεις, κ.τ.λ., που απαιτούνται μετά και τη νέα δυσμενή δημιουργηθείσα κατάσταση.

Στον άξονα αυτό κινείται άλλωστε κι η απόφαση της κατεπείγουσας συνεδρίασης του ανώτατου οργάνου του Δήμου, με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το Δήμο Πύργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, α π ο φ ά σ ι σ ε  ότι ζητούνται τα εξής όπως αποτυπώθηκαν στο επίσημο κείμενο που εκδόθηκε): 

Την υπαγωγή ολόκληρου του Δήμου Πύργου στις πυρόπληκτες περιοχές.

Άμεσες και πλήρεις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Την εκπόνηση κατά τα πρότυπα της Εύβοιας, Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για τους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας.

Την ένταξη των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διαμόρφωση, την υλοποίηση και τη παρακολούθηση του Σχεδίου Ανασυγκρότησης.

Την άμεση και επαρκή οικονομική επιχορήγηση των ΟΤΑ για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες των πυρκαγιών.

Την απόδοση στους πυρόπληκτους Δήμους του υπολοίπου του «Ταμείου Μολυβιάτη» και νέα ρύθμιση των πυρόπληκτων δανείων του 2007.

Την άμεση εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων.

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για όσους υπέστησαν ζημιές στις αγροτικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες για μία (5) πενταετία τουλάχιστον.

Ρυθμίσεις αναστολής ή και διαγραφής φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών καθώς και τραπεζικών χρεών, μηδενικό Φ.Π.Α. και ειδική ρύθμιση για την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Την εξέταση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων συνταξιοδότησης από δικαιούχους των πυρόπληκτων περιοχών.

Προστασία των καμένων περιοχών για την αποκατάσταση του δασικού πλούτου υπό την εποπτεία των δασικών υπηρεσιών.

Την εκτέλεση έργων πυροπροστασίας (δρόμοι, υδατοδεξαμενές κ.λ.π.) σε όλο το εύρος του Δήμου Πύργου, για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, ειδικά για το έτος 2021, όλων των ακινήτων.

Άμεση επιχορήγηση για αγορά και αποστολή ζωοτροφών για την συνέχιση της υπάρχουσας κτηνοτροφικής παραγωγής.   
Σχολιάστε