Χρηματοδότηση χώρων στάθμευσης από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη της παρακάτω πράξεως στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ) προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 695.799€.
Σχολιάστε