Το διήμερο 15-16/7 το συνέδριο: “Αναβάθμιση και Αναπροσανατολισμός των Δεξιοτήτων στο Σύγχρονο Επιτελικό Κράτος” από ΙΝ.ΕΠ., Ε.Σ.Δ.Δ.Α, και Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» διά του Προέδρου της στους ομιλητές

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ο κύριος φορέας  εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Δημόσιου Τομέα, επαναπροσδιορίζει τον  ρόλο του για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της μετά – πανδημικής  εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) σε  συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  (Ε.Σ.Δ.Δ.Α), του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), διοργανώνει Συνέδριο στην Αθήνα με θέμα: 

«Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.): Αναβάθμιση και Αναπροσανατολισμός των Δεξιοτήτων στο Σύγχρονο Επιτελικό Κράτος» 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15/07 και την Παρασκευή 16/07/2021, από τις 09:00 έως τις 20:00 με τη διαδικασία της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα συνδιαμορφώθηκε από εκπροσώπους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., του  Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της  Ένωσης Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (ΕΝΑΠ/ΕΣΔΔΑ), που συμμετείχαν στην  Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τον σκοπό, την ομάδα – στόχο και τις  επιμέρους θεματικές του Συνεδρίου, καθώς και για τη διαδικασία  συμμετοχής, θα βρείτε εδώ στη σχετική εγκύκλιο.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως  την Τρίτη 13/07/2021 στην ηλεκτρονική  

διεύθυνση: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να  απευθύνονται στην Υπεύθυνη Προγραμμάτων, κα Ιουλία Καλιμάνη (τηλ. 213  1306 253, e-mail: [email protected]).
Σχολιάστε