Ψηφιοποίηση και προβολή του ιστορικού αρχείου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σύρου

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης ανακοίνωσε την ένταξη του έργου με τίτλο «Ψηφιοποίηση και προβολή του ιστορικού αρχείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σύρου» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με ποσό χρηματοδότησης 169.400€.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάδειξη της ιστορίας της Σύρου κατά τα επαναστατικά χρόνια, μέσω της ψηφιοποίησης και της προβολής του πολύτιμου ιστορικού αρχείου της Βιβλιοθήκης, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών, οπτικοακουστικών και διαδραστικών εφαρμογών.

 
Σχολιάστε