Οδικός χάρτης για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία

Αγοραστός: «Στρατηγική που στοχεύει στη μείωση του κινδύνου για τους ανθρώπους και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης»

Οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στη Θεσσαλία καταρτίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον επικεφαλής του ερευνητικού έργου καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιο Λέκκα. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση  προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα με τίτλο « Εκτίμηση – Ανάλυση Κινδύνου Κατολισθητικών Φαινομένων και Προτάσεις Αντιμετώπισης – Διαχείρισης στη Νότιο – Δυτική Θεσσαλία». 

Μέσα από τη διερεύνηση των γεωμορφολογικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, γεωδυναμικών, υδρομετεωρολογικών και  περιβαλλοντικών δεδομένων,   η εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα  του ΕΚΠΑ θα εκτιμήσει και  θα  αναλύσει τον  κίνδυνο από κατολισθητικά φαινόμενα στη Νότιο – Δυτική Θεσσαλία έτσι ώστε να προταθεί  σε μίκρο και μάκρο κλίμακα η κατάλληλη διαδικασία διαχείρισής τους και να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο οι επιπτώσεις τους.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε:

Συνεργαζόμαστε με τον καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, την επιστημονική κοινότητα και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για να καταρτίσουμε και να έχουμε στη διάθεσή μας τον οδικό  χάρτη των κατολισθήσεων στη ΝοτιοΔυτική Θεσσαλία. Θέλουμε να ξέρουμε πού οφείλονται, ποιοί είναι οι τρόποι αντιμετώπισης και ποιά τα πρωτόκολλα ενεργειών που χρειάζεται να ακολουθηθούν σε περίπτωση που κάποιοι θέλουν να παρέμβουν στις περιοχές αυτές.  Οι περιβαλλοντικές κρίσεις πρόκειται να είναι όλο και περισσότερες, συχνότερες, εντονότερες, απρόβλεπτες. Ευχαριστώ τον καθηγητή Λέκκα για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα και  που συνεχίζουμε να έχουμε με το νέο ερευνητικό έργο. Στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 είμαστε έτοιμοι να εντάξουμε νέα έργα, μελέτες, ελέγχους και επιμορφωτικές δράσεις σε συνεργασία με την  ακαδημαϊκή και σχολική κοινότητα. Έχουμε  στρατηγική και ένα  ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για να φτάσουμε στην ουσία του προβλήματος και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών κρίσεων.

 Το ερευνητικό αντικείμενο 

 • Διερεύνηση Υφιστάμενου Γεωμορφολογικού Πλαισίου της περιοχής και ιδιαίτερα των χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με την εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων όπως οι μορφολογικές ασυνέχειες, οι μορφολογικές κλήσεις, το υδρογραφικό δίκτυο κ.α.
 • Διερεύνηση Υφιστάμενου Γεωλογικού – Γεωδυναμικού Πλαισίου της περιοχής με έμφαση στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων, όπως λιθολογία, στρωματογραφία, τεκτονική παραμόρφωση, τεκτονική καταπόνηση κ.α.
 • Διερεύνηση Γεωτεχνικού Πλαισίου της περιοχής με έμφαση στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων και ιδιαίτερα των μηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών, η συνεχής και ασυνεχής παραμόρφωση κ.α.
 • Διερεύνηση Υδρομετεωρολογικού – Υδρογεωλογικού Πλαισίου της περιοχής με έμφαση στα δεδομένα που συμμετέχουν ή επηρεάζουν την εκδήλωση των κατολισθητικών φαινόμενων, όπως ο υδροφόρος ορίζοντας, τα επιφανειακά νερά, η περατότητα, η υπόγεια κυκλοφορία κ.α.
 • Διερεύνηση Υφιστάμενου Περιβαλλοντικού Πλαισίου της περιοχής με έμφαση στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων.
 • Αποτύπωση Θέσεων Ανθρώπινων Παρεμβάσεων που σχετίζονται ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν με την εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων, όπως η κατασκευή τεχνικών έργων, η διαμόρφωση αναγλύφου, οι αποψιλώσεις κ.α.
 • Αποτύπωση Θέσεων στις οποίες εκδηλώθηκαν Κατολισθητικά Φαινόμενα με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα. Θα αποτυπωθούν όλες οι θέσεις στις οποίες εκδηλώθηκαν διαχρονικά κατολισθητικά φαινόμενα. Δημιουργία βάσης δεδομένων.
 • Αποτύπωση  των κατολισθητικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν κατά την διάρκεια του Ιανού. Διάκριση ανά είδος, ένταση, μέγεθος, μηχανισμού εκδήλωσης επιπτώσεων κ.α.
 • Ανάλυση – Εκτίμηση του Κατολισθητικού Κινδύνου της Νότιας – Δυτικής Θεσσαλίας.
 • Προτάσεις Αντιμετώπισης και Διαχείρισης των Κατολισθητικών Φαινομένων στην περιοχή έρευνας.
 • Προτάσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού μείωσης των επιπτώσεων και της Διακινδύνευσης από τα Κατολισθητικά Φαινόμενα. 

Η ερευνητική ομάδα

Στην εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών, συμμετέχουν οι κάτωθι επιστήμονες του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι διαθέτουν εκτενή και εξειδικευμένη εμπειρία σε ερευνητικά αντικείμενα, μέσα από την εμπλοκή τους στην εκτέλεση εφαρμοσμένων ερευνητικών έργων σε πολλές περιοχές του Ελληνικού χώρου:

 • Καθηγητής Λέκκας Ευθύμιος
 • Αν. Καθηγητής Λόζιος Στυλιανός
 • Αν. Καθηγητής Βασιλάκης Εμμανουήλ
 • Επικ. Καθηγητής Κράνης Χαράλαμπος
 • Επικ. Καθηγητής Σκούρτσος Εμμανουήλ
 • Επικ. Καθηγητής Σούκης Κωνσταντίνος
 • Δρ Διακάκης Μιχαήλ
 • Δρ Καραλέμας Νικόλαος
 • Δρ. Μπακοπούλου Αθανασία
 • Δρ. Μαυρούλης Σπυρίδων
 • MSc Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ
 • MSc Λιαλιάρης Ιωάννης
 • MSc Φίλης Χρήστος
 • MSc Κώτση Ευαγγελία
 • MSc Σπύρου Ναυσικά – Ιωάννα
 • MSc Στανωτά Ειρήνη – Σπυριδούλα
 • MSc Γώγου Μαρία – Ευαγγελία
 • MSc Κατσετσιάδου Αικατερίνη – Ναυσικά
 • MSc Κονσολάκη Ακλίκη

 




Σχολιάστε