Δήμος Μουζακίου: Υπεγράφη η σύμβαση έργου για την κατασκευή της οδού προς το κάστρο Φαναρίου

Στην υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)», προχώρησε την Δευτέρα 12/07, ο Δήμαρχος Μουζακίου Θεοφάνης Στάθης, με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Λάζαρο Αρκούδα, παρουσία του αρμόδιου μηχανικού, Αθανάσιο Σπανό.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

«Η κατασκευή της οδού προς το κάστρο του Φαναρίου, αφενός μεν θα διευκολύνει τους δημότες μας καθώς θα υπάρξει καλύτερη πρόσβαση στη γειτονιά Μαστόρικα, αφετέρου θα βοηθήσει στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών του Βυζαντινού κάστρου, το οποίο ομολογουμένως αποτελεί «στολίδι» για τον Δήμο μας», τόνισε ο Δήμαρχος Μουζακίου, Θεοφάνης Στάθης.

Με το εν λόγω έργο προβλέπονται οι εξής εργασίες:
• Ασφαλτόστρωση πάνω στην υπάρχουσα τσιμεντόστρωση του πρώτου τμήματος μήκους περίπου 500,00 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου. Μέρος του δρόμου θα καθαιρεθεί και θα τσιμεντοστρωθεί εκ νέου με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
• Κατασκευή νεροπαγίδων στις διασταυρώσεις με τους παράπλευρους δρόμους για τον έλεγχο της απορροής των όμβριων υδάτων
• Κατασκευή λίθινων τοιχείων αντιστήριξης-στηθαίων ανάντη και κατάντη του δρόμου, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εκσκαφές θεμελίων
• Τσιμεντόστρωση του εναπομείναντος δεύτερου τμήματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με έγχρωμα σκύρα και υδροβολημένη επιφάνεια. Η επιφάνεια της τσιμεντόστρωσης θα διακόπτεται από φιλέτα λιθοδομής πλάτους 30 cm. Τα φιλέτα θα κατασκευαστούν από λαξευμένους λίθους τοπικής προέλευσης διαστάσεων 15Χ30 cm
• Ηλεκτροφωτισμός του δρόμου με παραδοσιακά φωτιστικά σώματα.
Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 142.263,48 ευρώ (με ΦΠΑ)
Σχολιάστε