Δ. Αριστοτέλη: Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και εθελοντισμού από τις «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων»

Το καλοκαίρι του 2021, ο Δήμος Αριστοτέλη φιλοξενεί περισσότερους από 300 νέες και νέους απ’όλη την Ευρώπη, που θα βρίσκονται στην Χαλκιδική ως συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, σε Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαιδευτικού κι εθελοντικού χαρακτήρα. Τα προγράμματα αυτά, υλοποιεί ο μη κερδοσκοπικός φορέας «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων», με τη στήριξη του Δήμου Αριστοτέλη και χρηματοδότηση των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του φορέα «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων» κ. Άρης Παράσχου, στόχος και όνειρο των διοργανωτών για πολλά χρόνια ήταν η συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη, στον οποίο εκτός του άπειρου φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού κάλους, είναι και το μέρος ότι έχει υλοποιήσει το πρώτο διεθνές εκπαιδευτικό του πρόγραμμα το 2008,είναι η γενέτειρα βασικών στελεχών και ιδρυτών του.

Τα εθελοντικά προγράμματα αφορούν 3 κύκλους δίμηνης επιδοτούμενης εθελοντικής εργασίας στα οποία 60 νέοι/εες από 7 χώρες της Ευρώπης και νέοι/εες από τις προαναφερθείσες κοινότητες. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα εργάζονται εθελοντικά για τις ανάγκες των κοινοτήτων των χωριών, αλλά και για την υποστήριξη δράσεων στα γύρω χωριά και κοινότητες.

Το πρόγραμμα στην Αρναία θα διαρκεί από 1 Ιουλίου ως και 31 Αυγούστου, ενώ τα προγράμματα στο Στρατώνι θα διαρκούν από 6 Ιουλίου μέχρι 6 Σεπτεμβρίου και 26 Αυγούστου ως και 26 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται με τη χρηματοδότηση του προγράμματος European Solidarity Corps της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύον φορέας της Ελλάδας είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Παράλληλα των εθελοντικών προγραμμάτων, θα υλοποιηθούν στις δύο κοινότητες 8 εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης με την συμμετοχή 256 νέων από την Ευρώπη και την Ελλάδα πάνω σε θεματικές όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον διαπολιτισμικό διάλογο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το περιβάλλον. Τα προγράμματα θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο και θα υλοποιούνται έως τα τέλη του Σεπτέμβρη 2021.

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύον φορέας της Ελλάδας είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Οι συμμετέχοντες τόσο των εθελοντικών προγραμμάτων όσο και των προγραμμάτων εκπαίδευσης θα εξερευνήσουν την ομορφιά του τόπου, θα ανακαλύψουν τους κρυφούς πολιτιστικούς θησαυρούς της περιοχής, θα συνδιαλέγουνε με τους πολίτες και τους επαγγελματίες του τόπου και θα αποτελέσουν έναν πρεσβευτή του δήμου στον τόπο τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φορέα Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων και τις καλοκαιρινές αυτές δράσεις www.usbngo.gr email: [email protected] τηλέφωνο επικοινωνίας 6974378332
Σχολιάστε