ΑΣΕΠ: 228 νέες θέσεις εργασίας σε Δήμους και φορείς

Δήμοι και φορείς της χώρας προσλαμβάνουν 228 υπαλλήλους μέσω ΑΣΕΠ.

Ζητούνται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης των έξης ειδικοτήτων:

Γεωπόνοι
Πολιτικοί Μηχανικοί
Χημικοί
Λογιστές
Διοικητικό Προσωπικό
Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
Εισπράκτορες
Χειριστές Μηχανημάτων ‘Εργων
Χειριστές Η/Υ
Ηλεκτρολόγοι
Υδραυλικοί
Βοηθοί Τεχνιτές Υδραυλικοί
Οδηγοί
Οδηγοί Δ’ Κατηγορίας
Οδηγοί Φορτηγών
Οδηγοί Απορριμματοφόρων
Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
Βοηθητικό Προσωπικό
Εργάτες
Εργάτες Κήπων
Εργάτες Ύδρευσης
Εργάτες Καθαριότητας
Εργάτες Απορριμματοφόρων
Προσωπικό Καθαριότητας

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Σχολιάστε