Πρότυπες δράσεις ανακύκλωσης στον Δήμο Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου έθεσε σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και επιβράβευσης των πολιτών αναφορικά με την διαδικασία της ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα «Έξυπνης» πόλης που ενώνει πολίτες και τοπικές επιχειρήσεις και σε στοχευμένες δράσεις για τα προγράμματα ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζονται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο Δήμο.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.followgreen.gr/peristeri, ήδη από το 2018 και συνιστά ένα αποτελεσματικό και σύγχρονο εργαλείο, με παροχή κινήτρων στους πολίτες για την αύξηση της Διαλογής στην Πηγή (ανακύκλωση) τονώνοντας παράλληλα την τοπική οικονομία. Οι βασικές λειτουργίες της διαδικτυακής πλατφόρμας παρουσιάζονται ως εξής:

α) Δημιουργία λογαριασμού κατοίκου/νοικοκυριού μέσω σελίδας εγγραφής για τους κατοίκους του Δήμου Περιστερίου
β) Συγκέντρωση πόντων επιβράβευσης των δημοτών
γ) Εξαργύρωση πόντων επιβράβευσης σε τοπικές επιχειρήσεις με κουπόνια προσφορών (ειδικών εκπτώσεων / παροχών)
δ) Δημοσίευση ειδικών ενημερωτικών περιβαλλοντικών άρθρων του Δήμου, κατ’ ελάχιστο 1 μηνιαίως, τα οποία παρουσιάζονται στην πλατφόρμα κατά χρονολογική σειρά δημοσίευσης
ε) Προβολή πληροφοριών του Δήμου για τα σημεία ανακύκλωσης / ενδιαφέροντος μέσω χαρτογράφησης των ρευμάτων ανακύκλωσης

Πρόσθετα, στο πλαίσιο της διαδικτυακής πλατφόρμας λειτουργούν ιστοσελίδες που συμβάλλουν στην διευκόλυνση και επιβράβευση των δημοτών για την διενέργεια της ανακύκλωσης και πραγματοποιούνται οι εξής δράσεις – ενημερώσεις:

✓ Ενημέρωση του περιεχομένου της σελίδας «Κέρδισε Πόντους» με εισαγωγή τουλάχιστον δύο ανά εβδομάδα άρθρων, βίντεο, κουίζ που αφορούν την ανακύκλωση.
✓ Κατασκευή Κουπονιού Ανακύκλωσης και διάθεσή του τόσο στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, όσο και στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Περιστερίου.

Συνολικά στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί μέχρι και σήμερα 40 επιχειρήσεις του Δήμου Περιστερίου με 60 προσφορές, ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη απαριθμούνται σε 1500.

Παράλληλα, στις στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης για την ΔσΠ περιλαμβάνεται η ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας του Δήμου Περιστερίου. Εν προκειμένω, προγραμματίστηκε μαθητική εικαστική δράση με θέμα την ανακύκλωση στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί οι κάτωθι ενέργειες:

• Εκκίνηση της προετοιμασίας για τη διοργάνωση της περιβαλλοντικής και μαθητικής δράσης
• Επαφή με τους αρμόδιους για τη διοργάνωση της μαθητικής δράσης
• Καταγραφή σχολικών μονάδων και στοιχείων επικοινωνίας
• Δημιουργία οδηγιών για τους Διευθυντές/τριες και τους Υπευθύνους/ες Εκπαιδευτικούς των Σχολείων σχετικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης, καθώς και για τις ενέργειες τους κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής δράσης

Συγχρόνως, από το 2018 έχει τεθεί σε ισχύ εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα με τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:
• Είσοδος και δημιουργία λογαριασμού μέσω της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας
• Συγκέντρωση πόντων επιβράβευσης των δημοτών
• Εξαργύρωση πόντων σε τοπικές επιχειρήσεις με κουπόνια προσφορών
• Χαρτογράφηση και απεικόνιση των τοπικών επιχειρήσεων του Δήμου
• Εμφάνιση μαθητικών δράσεων ανακύκλωσης
• Προφίλ χρήστη με τις βασικές πληροφορίες και τις προσφορές που έχουν αποκτηθεί
• Χαρτογράφηση και απεικόνιση των σημείων ανακύκλωσης του Δήμου

Σε ειδικό σημείο, στο πλαίσιο της λειτουργίας της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα πληροφόρησης των σημείων ανακύκλωσης / ενδιαφέροντος μέσω χαρτογράφησης των ρευμάτων ανακύκλωσης του Δήμου.
Οι παραπάνω ενέργειες – δράσεις διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση του άμεσου στόχου του Δήμου Περιστερίου που έγκειται στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των παραγόμενων αποβλήτων του Δήμου, επιδεικνύοντας σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στα δικαιώματα των επόμενων γενεών ενώ, ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η στήριξη της Τοπικής Οικονομίας, μέσω της συμμετοχής των επιχειρήσεων, και ενίσχυση του με επιπλέον κύκλο εργασιών από τις ειδικές προσφορές που παρέχουν στους πολίτες ως επιβράβευσης τους.
Σχολιάστε