Προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 22 εκ. ευρώ υπέβαλε ο Δήμος Πόρου

Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα στην ιστορία του δρομολογεί ο Δήμος Πόρου, μετά την υποβολή 10 προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 22.549.693€ στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης».

Με την υποβολή των εν λόγω προτάσεων, η οποία ολοκληρώθηκε στις 11.6.2021, ο Δήμος Πόρου αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του «Α. Τρίτσης», εκμεταλλευόμενος τις 10 από τις 12 προσκλήσεις στις οποίες ήταν δικαιούχος και αθροίζοντας συνολικά έναν προϋπολογισμό-ρεκόρ για τα πληθυσμιακά του δεδομένα.

Ειδικότερα, οι προτάσεις που υπέβαλε ο Δήμος μας αφορούν στα εξής έργα:
1. Έργο υδροδότησης στο Καραπολίτι και προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης για εγκατάσταση στον Αγ. Στέφανο – 2.493.968€ (Α.Τ.1 – Ύδρευση)
2. Αποκατάσταση και αναβάθμιση όλων των υποδομών (δικτύου και μονάδας) του Βιολογικού Καθαρισμού με ένα ενιαίο έργο – 15.290.350€ (Α.Τ. 2 – Διαχείριση λυμάτων)
3. Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων (κάδοι, απορριμματοφόρο, κλαδοθρυμματιστής, γερανοφόρο με αρπάγη) – 487.320€ (Α.Τ. 4 – Απορρίμματα)
4. Βελτίωση αγροτικής οδού στα Τσελεβίνια – 1.009.232€ (Α.Τ. 5 – Αγροτική οδοποιία)
5. Αποκατάσταση κτηρίου πρ. ΠΙΚΠΑ – 580.890€ (Α.Τ. 7 – Δημοτικά κτήρια)
6. Ψηφιακό μουσείο/ξεναγός και ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου – 783.345€ (Α.Τ. 8 – Smart Cities)
7. Μελέτη ανάπλασης νότιου παραλιακού μετώπου Καλαυρίας (Νεώριο, Πέρλια, Κανάλι, Ασκέλι) – 613.216€ (Α.Τ. 9 – Ωρίμανση έργων προτεραιότητας)
8. Αναβάθμιση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων – 330.000€ (Α.Τ. 10 – Σχολεία)
9. Προσεισμικός έλεγχος δημ. κτηρίων – 37.200€ (Α.Τ. 11 – Προσεισμικός έλεγχος)
10. Προμήθεια εφτά ηλεκτρικών οχημάτων (mini bus, όχημα μεταφοράς ΑΜΕΑ, οχήματα υπηρεσιών κ.ά.) – 924.172€ (Α.Τ. 12 – Δράσεις Ηλεκτροκίνησης)

Η διαμόρφωση και υποβολή των προτάσεων αποτέλεσε για τον Δήμο Πόρου μία διαδικασία πρωτοφανούς έντασης, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία χάρη στη συμβολή των στελεχών των τεχνικών και οικονομικών του υπηρεσιών, των ειδικών συνεργατών Δημάρχου, του Γενικού Γραμματέα, του τεχνικού συμβούλου και των εξωτερικών συμβούλων που συνέδραμαν σε αυτή. Ταυτόχρονα, ο Δήμος μας έχει φροντίσει και για το επόμενο κρίσιμο στάδιο, το οποίο αφορά στη σωστή διαχείριση και υλοποίηση των ανωτέρω έργων, η οποία θα έχει εξίσου πρωτοφανείς απαιτήσεις. Για τον σκοπό αυτό, και προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη, ο Δήμος Πόρου ενέκρινε τρεις Προγραμματικές Συμβάσεις με το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» (του οποίου είναι και ο ίδιος μέτοχος), υλοποιώντας ταυτόχρονα τη στρατηγική του επιλογή για πλήρη απαγκίστρωση από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, η συνδρομή του οποίου τις προηγούμενες δεκαετίες δεν διασφάλισε τη σωστή υλοποίηση των μεγάλων έργων που πραγματοποιήθηκαν στο νησί.

Περίληψη Προτάσεων που υπέβαλε ο Δήμος Πόρου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

1. Έργο υδροδότησης στο Καραπολίτι και προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης για εγκατάσταση στον Αγ. Στέφανο
• Το Υποέργο 1 αφορά σε εργασίες υδροδότησης και συνοδευτικές εργασίες προμήθειας εξοπλισμού και κατασκευής φρεατίων, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης μήκους 2.044 m, την αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης μήκους 3.302,78m, έργα σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης με το υπό αντικατάσταση δίκτυο ύδρευσης, σύνδεση του νέου αγωγού με υφιστάμενη δεξαμενή, κατασκευή του έργου (φρεατίου) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης του Πόρου, κατασκευή φρεατίων λειτουργίας και υδροληψιών και αποκατάσταση οδοστρώματος.
• Το Υποέργο 2 αφορά προμήθεια 2 φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.) ελάχιστης παραγωγής 800 m3 ημερησίως έκαστη, με σκοπό την παροχή επί 24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για πόση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Πόρου. Οι μονάδες θα εγκατασταθούν σε δασικό χώρο που έχει επιλεγεί για το σκοπό αυτό, στη θέση «Άγιος Στέφανος».

2. Αποκατάσταση και αναβάθμιση όλων των υποδομών του Βιολογικού Καθαρισμού με ένα ενιαίο έργο – 15.290.350€ (Πρόσκληση 2 – Αποχέτευση)
• Το Υποέργο 1, με προϋπολογισμό 4.216.000€, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την αναβάθμιση λειτουργίας της μονάδας ΒΙΟΚΑ με την προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας αποτελούμενη από μονάδα διύλισης και μονάδα απολύμανσης UV.
• To Υποέργο 2, με προϋπολογισμό 1.674.000€, αφορά στην υλοποίηση έργων μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων του ΒΙΟΚΑ, ώστε να είναι εφικτή η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για απεριόριστη άρδευση και πυροπροστασία. Αυτό θα επιτευχθεί με την κατασκευή αγωγού μήκους 3.440m για την μεταφορά των επεξεργασμένων λυμάτων από την μονάδα προς στην Φούσα, ενός αντλιοστασίου και μιας πλαστικής δεξαμενής 50m 3 .
• Το Υποέργο 3, με προϋπολογισμό 8.680.000€, αφορά στην αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων της Καλαυρίας και Σφαιρίας και την επέκτασή τους μέχρι το Σιρόκκο και το Σιρένε, καθώς και τον επανακαθορισμό του στο Κανάλι, ώστε το δίκτυο να αποκτήσει το απαιτούμενο ύψος που θα επιτρέψει ξανά την διέλευση μικρών σκαφών κάτω από την γέφυρα.
• Το Υποέργο 4, με προϋπολογισμό 50.000€, αφορά ενδεχόμενες δαπάνες από εμπλοκές των τεχνικών έργων με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας, οπτικές ίνες).
• Το Υποέργο 5, με προϋπολογισμό 334.000€, αφορά στην αποζημίωση προσωπικού που θα ορίσει η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για την παρακολούθηση των κατασκευαστικών εργασιών.
• Το Υποέργο 6, με προϋπολογισμό 111.910€, αφορά δαπάνες για υπηρεσίες βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων.
• Το Υποέργο 7, με προϋπολογισμό 218.550€, αφορά στις δαπάνες διοικητικού κόστους επίβλεψης του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής για την υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης.

3. Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων – 487.320€ (Πρόσκληση 4 – Απορρίμματα)
Στόχος της πρότασης είναι η ανάπτυξη δράσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων και πράσινων αποβλήτων και αφορά στην προμήθεια: α) 160 κάδων βιοαποβλήτων, β) ενός κλαδοθρυμματιστή ισχύος 30 KW, γ) ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη 6χ4 και δ) ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας 8 m3.

4. Βελτίωση αγροτικής οδού στα Τσελεβίνια – 1.009.232€ (Πρόσκληση 5 – Αγροτική οδοποιία)
Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση της υφισταμένης αγροτικής οδού μήκος περί τα 6,14 χλμ. από την διασταύρωση της Επαρχιακής Οδού προς την περιοχή «Παναγίτσα» στα Τσελεβίνια, η οποία σήμερα είναι κακοτράχαλος χωματόδρομος, και τη κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων και των τάφρων για την απορροή των υδάτων καθώς και τοίχων αντιστήριξης.

5. Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτηρίου «ΠΙΚΠΑ» – 580.890€ (Πρόσκληση 7 – Δημοτικά κτήρια)
Το έργο αφορά στην αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην ΠΙΚΠΑ, το οποίο έχει παραχωρήσει στον Δήμο Πόρου το Υπουργείο Εργασίας, με μετατροπή της βασικής χρήσης του ισογείου σε πολυχώρο δραστηριοτήτων ΑΜΕΑ, ενώ ο πρώτος όροφος μετατρέπεται σε χώρο εκδηλώσεων και φιλοξενίας, με τη δημιουργία αίθουσας που προορίζεται για την Φιλαρμονική του Δήμου, καθώς και δύο χώρων με βασικές υποδομές για βραχυχρόνια φιλοξενία συνεργατών του Δήμου (π.χ. ιατροί, μηχανικοί, καλλιτέχνες κτλ.).

6. Ψηφιακό μουσείο/ξεναγός και ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου – 783.345€ (Πρόσκληση 8 – Smart Cities)
• Υποέργο 1: αφορά σειρά εφαρμογών που επιτρέπουν την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου χωρίς την υποχρεωτική φυσική παρουσία είτε των εργαζομένων είτε των πολιτών. Η πράξη περιλαμβάνει: α) υποσύστημα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, επικοινωνίας, διάδρασης Δήμου-Δημότη & ηλεκτρονικών πληρωμών, β) mobile App, γ) πλατφόρμα ηλεκτρονικών ραντεβού, δ) λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου δημόσιων συμβάσεων, ε) λογισμικό διαχείρισης προσωπικού και ωρομέτρησης.
• Υποέργο 2, το οποίο περιλαμβάνει: α) Πλατφόρμα προώθησης του Πόρου ως τουριστικού προορισμού, αλληλεπίδρασης επισκεπτών με πολυμεσικό περιεχόμενο και ανάδειξης θεματικών διαδρομών (αρχαιολογικών, ιστορικών ή άλλων εστιασμένων σε θεματικές ενότητες π.χ. ποδηλατικές διαδρομές). Οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση στο υλικό αυτό με πολλαπλούς τρόπους μέσω ειδικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα θα είναι cloud based ώστε να απαλειφθούν προβλήματα προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών, β) Πλατφόρμα πιστότητας και επιβράβευσης για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, της συμμετοχικότητας και του εθελοντισμού, μέσω της δημιουργίας πρωτοπόρου συστήματος Loyalty.

7. Μελέτη ανάπλασης νότιου παραλιακού μετώπου Καλαυρίας (Νεώριο, Πέρλια, Κανάλι, Ασκέλι) – 613.216€ (Πρόσκληση 9 – Ωρίμανση έργων προτεραιότητας)
Η Μελέτη αφορά στην ανάπλαση -για πρώτη φορά- όλου του παραλιακού μετώπου στις περιοχές Νεώριο, Πέρλια – Κανάλι και Ασκέλι, καθώς και της οδού από Κανάλι προς Ασκέλι, από το μέτωπο των παρόδιων ιδιοκτησιών μέχρι και τις λιμενικές υποδομές στην θάλασσα. Σκοπός του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του παραθαλάσσιου μετώπου της Καλαυρίας, με ταυτόχρονη διατήρηση της παραδοσιακής του εικόνας, η ανάδειξη της περιοχής με τρόπο που να συμβάλει στην ενδυνάμωση του φυσικού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής του τοπίου και η πρόβλεψη παρεμβάσεων για τις χερσαίες και συγκοινωνιακές υποδομές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν: α) τον σχεδιασμό επιμέρους συγκοινωνιακών υποδομών εξυπηρέτησης πεζών, οχημάτων και σκαφών, με ασφαλή, αποδοτική και κατανοητή λειτουργία των επί μέρους χρήσεων και τμημάτων, β) την αντιμετώπιση προβλημάτων στάθμευσης, με τη χωροθέτηση και λειτουργία θέσεων στάθμευσης σε διάφορες περιοχές, γ) την ανάδειξη του φυσικού τοπίου και την λειτουργικότητα των χώρων πρωτίστως για τους πεζούς χρήστες και την χρήση ποδηλάτου, με την εξασφάλιση επαρκών διαδρομών και πεζοδρομίων, χώρων περιπάτου και χώρων στάσης, παραμονής και αναψυχής και την δ) διευθέτηση των θαλάσσιων χρήσεων (ελλιμενισμός, παραλίες, εστίαση). Η εν λόγω Μελέτη περιλαμβάνει ειδικές επί μέρους Μελέτες με τα εξής αντικείμενα: αρχιτεκτονική, κυκλοφοριακή, Η/Μ, Τοπογραφική, Υδραυλική , Φυτοτεχνική και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

8. Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων – 330.000€ (Πρόσκληση 10 – Σχολεία)
Η Μελέτη αφορά εργασίες επισκευής – συντήρησης στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο, στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Πόρου και θα περιλαμβάνει τα εξής:
• Κατασκευή αθλητικού δαπέδου εξωτερικού χώρου.
• Εξωτερικούς & εσωτερικούς χρωματισμούς.
• Κατασκευή & τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιφράξεων – παραθύρων.
• Ανακατασκευή w.c.
• Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα.
• Κατασκευή στεγάστρων.
• Εργασίες επισκευής ηλεκτροφωτισμού κτιρίων.
• Τοποθέτηση μεμβράνης ασφαλείας σε υαλοπίνακες σχολικών τάξεων.
• Τοποθέτηση βάσεων καλαθοσφαίρισης.
• Τοποθέτηση στυλοβατών βόλεϊ.
• Κατασκευή εσωτερικών επιστρώσεων πλακιδίων

9. Προσεισμικός έλεγχος των δημοτικών κτηρίων – 37.200€ (Πρόσκληση 11 – Προσεισμικός έλεγχος)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Πρωτοβάθμιο ή και Δευτεροβάθμιο (όπου αποδειχθεί ότι χρειάζεται) Προσεισμικό Έλεγχο όλων των δημοτικών κτηρίων και Σχολείων του Πόρου, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), καθώς και Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού και συγκεκριμένων ομάδων σε θέματα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου και Καταστροφικών Συνοδών Γεωδυναμικών Φαινομένων.

10. Προμήθεια εφτά ηλεκτρικών οχημάτων – 924.172€ (Πρόσκληση 12 – Δράσεις Ηλεκτροκίνησης)
Η πρόταση αφορά υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω της αξιοποίησής της για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες του Δήμου. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά στην προμήθεια επτά (7) ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και του απαραίτητου υποστηρικτικού εξοπλισμού τους, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών και των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου. Τα υπό προμήθεια οχήματα και ο εξοπλισμός θα είναι τα εξής:
• 2 ηλεκτρικά φορτηγά ανοικτού κάδου με ανατροπή, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για μεταφορά αδρανών υλικών
• 1 ηλεκτρικό σάρωθρο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό δημοτικών οδών, πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, πεζοδρομίων κλπ.
• 1 ηλεκτρικό mini λεωφορείο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην Δημοτική Συγκοινωνία
• 1 ηλεκτρικό πυροσβεστικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατάσβεση πυρκαγιών τόσο εντός οικισμού όσο και στις εκτεταμένες δασώδεις εκτάσεις του Πόρου
• 1 ηλεκτρικό 4θεσιο όχημα μεταφοράς προσωπικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την μετακίνηση προσωπικού αλλά και την μεταφορά κατοίκων με κινητικά προβλήματα
• 1 ηλεκτρικό VAN με εξοπλισμό κινητού συνεργείου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για μεταφορά και αποθήκευση φορητών εργαλείων (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία)
• 8 σταθμοί φόρτισης για τη φόρτιση των παραπάνω οχημάτων
Σχολιάστε