Δήμος Ζαχάρως: Υπογραφή Σύμβασης για βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Υπεγράφη στο Δημαρχείο Ζαχάρως μεταξύ του Δημάρχου Κώστα Αλεξανδρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση του έργου με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ προϋπολογισμού μελέτης : 867.409,41 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ως εξής: κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 25% από πόρους του Τ.Π και Δανείων.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ασφαλτόστρωση υφιστάμενων, χωμάτινων ή και χαλικοστρωμένων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 9,297 χιλιομέτρων .Πιο συγκεκριμένα αφορά επεμβάσεις στις κοινότητες: Καλίδονας (οικισμός Κωστομέρας), Νεοχωρίου, Ν.Φιγαλείας( οικισμός Φασκομηλιάς), Λεπρέου, Νέας Φιγαλείας, Ανηλίου, Ταξιαρχών, Κακοβάτου, Αρτέμιδας, Μακίστου.

Με την παραπάνω εργολαβία θα βελτιωθεί η πρόσβαση στην γεωργική γη και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε μια ευρεία έκταση του Δήμου Ζαχάρως.

Η βελτίωση της πρόσβασης θα παράσχει ασφάλεια στα διερχόμενα αγροτικά οχήματα και στα γεωργικά μηχανήματα όπως επίσης θα γίνει ταχύτερη η μεταφορά των αγροτικών προϊόντων. Τα έργα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα εξασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Σχολιάστε