Δήμος Χαλκιδέων: Ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης του παραλιακού μετώπου του Λευκαντίου της Δ.Ε Ληλαντίων

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (11/6) το έργο «Αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών κοινοχρήστου χώρου παραλιακού μετώπου Λευκαντίου, Δ.Ε. Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, κατόπιν της θεομηνίας της 8ης και 9ης-08-2020», το οποίο περιελάμβανε:

1. Αποκατάσταση των πεζοδρομίων που έχουν υποστεί ζημιές
2. Ανακατασκευή της παραλιακής οδού με ασφαλτόστρωση
3. Ανακατασκευή του τοιχίου αντιστήριξης επί της παραλίας, σε σημεία βλαβών
4. Αποκατάσταση αγωγών των δικτύων απορροής των ομβρίων υδάτων που εκβάλουν στην παραλία
5. Βελτίωση, με επαύξηση, της επιφάνειας των υφιστάμενων φρεατίων υδροσυλλογής στις καθέτους οδούς
Σχολιάστε