Δήμος Μυκόνου: Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Παροχή βοηθήματος σίτισης & διαμονής

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του τρέχοντος Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Δήμου , με μετάταξη/απόσπαση από άλλους δημόσιους φορείς.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη ή και απόσπαση σε κενή οργανική θέση για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και τις 22 Ιουνίου.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του N.4807/21, «οι νησιωτικοί Δήμοι μπορούν πλέον να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους».

Ο Δήμος Μυκόνου μετά την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017 με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε δημοσίους υπαλλήλους και στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 26 του Ν.4807/21, που αποτελεί χρόνιο αίτημα μας και το οποίο υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση με την ψήφισή του, δύναται να παρέχει βοήθημα σίτισης και διαμονής και στους υπαλλήλους ΟΤΑ που επιθυμούν να μεταταχθούν ή να αποσπαστούν στον φορέα.

Στην παρούσα επισυνάπτεται η λίστα των διαθέσιμων, για μετάταξη ή απόσπαση, θέσεων σύμφωνα με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021
ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Α/ΑΚατηγορία ΕκπαίδευσηςΚλάδοςΚωδικός

θέσης

Κατάσταση
1ΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝΑ11588264ΑΠΟΣΠΑΣΗ
2ΔΕΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΑ11826002ΑΠΟΣΠΑΣΗ
3ΠΕΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝΑ19139835ΑΠΟΣΠΑΣΗ
4ΔΕΔΕ38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/ΥΑ24424300ΑΠΟΣΠΑΣΗ
5ΔΕΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΑ40648442ΑΠΟΣΠΑΣΗ
6ΠΕΠΕ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ/ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑ45876937ΑΠΟΣΠΑΣΗ
7ΔΕΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΑ57091387ΑΠΟΣΠΑΣΗ
8ΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑ74593124ΑΠΟΣΠΑΣΗ
9ΠΕΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑ75661245ΑΠΟΣΠΑΣΗ
10ΠΕΠΕ ΓΕΟΛΟΓΩΝΑ84434385ΑΠΟΣΠΑΣΗ
11ΠΕΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑ85471547ΑΠΟΣΠΑΣΗ
12ΔΕΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΑ98027076ΑΠΟΣΠΑΣΗ
13ΔΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1101073651ΜΕΤΑΤΑΞΗ
14ΤΕΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1114559112ΜΕΤΑΤΑΞΗ
15ΠΕΠΕ9 ΓΕΟΠΟΝΩΝ1277733351ΜΕΤΑΤΑΞΗ
16ΔΕΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ1366141267ΜΕΤΑΤΑΞΗ
17ΔΕΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ3631401685ΜΕΤΑΤΑΞΗ
18ΔΕΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ4051102631ΜΕΤΑΤΑΞΗ
19ΔΕΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ4446691137ΜΕΤΑΤΑΞΗ
20ΔΕΕΡΓΟΔΗΓΩΝ5333881211ΜΕΤΑΤΑΞΗ
21ΥΕΦΥΛΑΚΩΝ6271196754ΜΕΤΑΤΑΞΗ
22ΠΕΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ6778273515ΜΕΤΑΤΑΞΗ
23ΔΕΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ7632581201ΜΕΤΑΤΑΞΗ
24ΤΕΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ7959291817ΜΕΤΑΤΑΞΗ
25ΔΕΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ8175812135ΜΕΤΑΤΑΞΗ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΩ
Σχολιάστε