Δήμος Καλαμάτας: Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ομήρων Γερμανίας

Πρόταση για την χρηματοδότηση της ενέργειας με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Καλαμάτας», ενέργεια που αφορά τη χρηματοδότηση μελετών για την βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ομήρων Γερμανίας, που βρίσκεται επί της οδού Αθηνών και έναντι του πρώην Πολυκλαδικού, προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος Καλαμάτας.

Η υποβολή θα γίνει σε συνέχεια Πρόσκλησης της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε, στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής όπου μέσω ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε, θα υποστηριχθούν φορείς (ΟΤΑ Α ́Βαθμού), με σκοπό την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ- μεταβατική περίοδος).

Σχετική απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, κατά την 29/2021 κατ. συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Σχολιάστε