Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και συμβατικού αντικειμένου 25.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), υπέγραψαν σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ». 

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νικόλαος Φουρκιώτης.

Το συγκεκριμένο έργο έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών που είναι απαραίτητες για την συντήρηση και την ανακατασκευή των στεγών στα κοινοτικά καταστήματα Άρδασσας, Φούφα και Γαλάτειας. 

Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε 4 μήνες και η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από ΣΑΤΑ .
Σχολιάστε