Προσλήψεις γιατρών στον Δήμο Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο (2) Iατρούς, για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συναφθούν για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.
Οι Ιατροί θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
– Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
– Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος
– Εργασιακή Εμπειρία

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  για χρονικό διάστημα εννέα (9) ημερολογιακών ημερών, από 7/05/2021 έως και 15/05/2021.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
– Τίτλοι σπουδών
– Βιογραφικό Σημείωμα
– Βεβαιώσεις εμπειρίας

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://petroupoli.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/AnakoinosiIatrouKolimvitiriou.pdf

Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση: https://petroupoli.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/AitisiIatrou_Kolimvitiriou.doc

 
Σχολιάστε