Προσεισμικό έλεγχο σε κρίσιμες υποδομές για τους πολίτες, προωθεί ο Δήμος Σαρωνικού

Τη διενέργεια προσεισμικού ελέγχου σε καίριας σημασίας υποδομές για τους πολίτες, δηλαδή σε σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δομές κοινωνικής πρόνοιας, δημοτικές υπηρεσίες, χώρους πολιτισμού κ.α. προωθεί η δημοτική αρχή του Πέτρου Φιλίππου.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Σαρωνικού με την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας και υπό την εποπτεία του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Γ. Κυριακόπουλου, αποφάσισε να υποβάλλει πρόταση ένταξης της συγκεκριμένης δράσης  στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με σκοπό αρχικά την Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου σε 47 κρίσιμες υποδομές.

Μετά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο από εξειδικευμένα κλιμάκια μηχανικών, θα καθοριστούν εκείνες οι υποδομές που χρήζουν δευτεροβάθμιου προσεισμικού  ελέγχου και στη συνέχεια  όσες  χρήζουν άμεσα μελέτης αποτίμησης – ανασχεδιασμού και υλοποίησης.

Η συνολική δράση συμπεριλαμβάνει δυο υποέργα: Το 1ο , «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Σαρωνικού» συνολικού προϋπολογισμού 36.971,96 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και το 2ο «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης» συνολικού προϋπολογισμού 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

«Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»

Το 2ο υποέργο έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των καταστροφικών επιπτώσεων του σεισμού. Συγκεκριμένα με την υλοποίηση ενός συνόλου δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αντισεισμικής συνείδησης του πληθυσμού, δημοσιοποιώντας κατάλληλο ενημερωτικό υλικό για θέματα που αφορούν στην αντισεισμική προστασία και διοργανώνοντας ενημερωτικά προγράμματα με την συνεργασία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ, ΟΑΣΠ κλπ) και υπηρεσιών (Πολιτική Προστασία κλπ).

Στόχος των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι η διεύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και η εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς από τον πληθυσμό με διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση, προκειμένου να γνωρίζει ο πολίτης τι πρέπει να κάνει πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από ένα σεισμό, ώστε να προστατεύσει αποτελεσματικά τη ζωή και την περιουσία του.
Σχολιάστε