Περιφέρεια Κρήτης: Πράσινο φως για οδικά έργα 3 εκ. ευρώ στο Ρέθυμνο

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.010.937 Ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενέκρινε την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση πιστώσεων και την δημοπρασία με τη διαδικασία του κατεπείγοντος των ακόλουθων:
– Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην Παλαιά Εθνική Οδό στη Περιοχή Δήμου Μυλοποτάμου, προϋπολογισμού 1.800.000 Ευρώ.
– «Αποκατάσταση προσβασιμότητας τμήματος Επαρχιακής Οδoύ 22 Ρέθυμνο – Αμνάτος, προϋπολογισμού 400.000 Ευρώ
– «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Ε.Ο 3 Καρέ – Σελί – Μύρθιος – Ε.0.13 και συνδεόμενοι Δρόμοι, προϋπολογισμού 400.000 Ευρώ
– «Άρση καταπτώσεων και καθαρισμοί τάφρων και πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Αμαρίου και Μυλοποτάμου, προϋπολογισμού 200.000 Ευρώ
– Τη μελέτη του έργου «Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου με διενέργεια γεωτρήσεων, προϋπολογισμού 29.401,24 Ευρώ.

Τέλος η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού των έργων:
– « Καθαρισμοί – κλαδοκοπές έτους 2019 σε επιλεγμένα σημεία της νέας Εθνικής οδού, στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 107.136 Ευρώ.
– « Καθαρισμοί – κλαδοκοπές στους παράπλευρους δρόμους της Νέας Εθνικής Οδού, στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 74.400 Ευρώ.
Σχολιάστε