Δήμος Ορεστιάδας: Έργο 2,2 εκ. ευρώ από τη Δ.Ε.Υ.Α Ορεστιάδας

Στις 18/05/2021, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Ορεστιάδας, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ορμενίου και Τ.Κ. Πτελέας, Δήμου Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 2.201.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α Ορεστιάδας.

Το έργο αφορά τη δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης και εγκατάσταση καινούριων δεξαμενών στις κοινότητες Ορμενίου και Πτελέας της Δ.Ε. Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας. 

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 12 μήνες.

 
Σχολιάστε