Δήμος Δελφών: Οι κάτοικοι Λιλαίας και Επταλόφου δικαιούχοι επιστροφής Ειδικού Τέλους ΑΠΕ

Οι κάτοικοι της Κοινότητας Λιλαίας του Δήμου Δελφών ορίζονται ως δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%, μέσω του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ, από το 2010-2019. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους της Κοινότητας Επταλόφου, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν οριστεί ως δικαιούχοι για την περίοδο 2015-19, όμως τώρα ορίζονται αντιστοίχως και για τα έτη 2010-14.

Η θετική εξέλιξη αποτελεί το επιστέγασμα των ενεργειών του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας και των αιρετών του Δήμου, Δημάρχου, αρμοδίου Αντιδημάρχου και Προέδρων των Κοινοτήτων, οι οποίοι κατάφεραν να ικανοποιήσουν ένα χρόνιο αίτημα, αποκαθιστώντας την αδικία που προέκυπτε από αυτό.

Πιο συγκεκριμένα και προς ενημέρωση των πολιτών, έγινε ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% των ετών 2010-14 (με ενεργή σύνδεση στις 9 Αυγούστου 2016) στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Αριθμοί Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών των Τοπικών Κοινοτήτων Λιλαίας και Επταλόφου. Επίσης έγινε ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Πινάκων Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% για τα έτη 2015-2019 (με ενεργή σύνδεση στις 31 Ιουλίου 2020) στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Αριθμοί Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών της Κοινότητας Λιλαίας (η Κοινότητα Επταλόφου είχε συμπεριληφθεί κατά το παρελθόν σε αυτή την περίοδο).

Δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές, οι ενεργές συνδέσεις των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες, δύνανται να υποβάλλουν στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω ενεργή σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας. Αιτήσεις δύναται να υποβληθούν εντός ενός (1) μηνός από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, δηλαδή έως τις 24 Μαΐου 2021.

Οι σχετικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

Επισημαίνουμε ότι κατά την τελική ανάρτηση των δικαιούχων παροχών, αφού θα έχει ολοκληρωθεί και η προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά με την παραλαβή και επεξεργασία των βεβαιώσεων των οικείων ΟΤΑ Α΄ βαθμού, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα επικαιροποιήσει τον πίνακα των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών, εξαιρώντας κατά το τελικό αυτό στάδιο τις περιπτώσεις των παροχών για τις οποίες το προκύπτον ποσό είναι μικρότερο του ενός λεπτού (< 0,01 €).

Στις περιπτώσεις αυτές και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.8 της Υπουργικής Απόφασης, τα ποσά δεν αποδίδονται, αλλά παραμένουν για να αποδοθούν σε επόμενο επιμερισμό.

«Με επιμονή και έχοντας σύμμαχο το δίκαιο του αιτήματός μας καταφέραμε να αποκαταστήσουμε μία χρόνια αδικία για τους κατοίκους της Κοινότητας Λιλαίας και της Κοινότητας Επταλόφου», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Παρνασσού κ. Ευάγγελος Κούσουλας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω γι’ αυτό την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων κ. Σπυριδούλα Λαχανά, το Δήμαρχο Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, καθώς και τους Προέδρους της Κοινότητας Λιλαίας κ. Κωνσταντίνο Τσαούση και Επταλόφου Αλέκο Λιάπη, οι οποίοι με συντονισμένες προσπάθειες μπορέσαμε να κάνουμε πράξη μία δέσμευσή μας προς του κατοίκους της περιοχής».
Σχολιάστε