ΑΣΕΠ: 189 θέσεις σε 15 Δήμους και φορείς της χώρας

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ15 φορείς της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Θα προσληφθούν συνολικά 189 υπάλληλοι.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

Φορείς

Πηγή: https://workenter.gr/




Σχολιάστε