Συγκροτήθηκε σε σώμα ο «Αρμός Βορείου Αιγαίου»

Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΡΜΟΣ Βορείου Αιγαίου Α.Ε.» από τους Δήμου Δυτικής Λέσβου, Λήμνου & Αγίου Ευστρατίου

Οι Δήμοι Δυτικής Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου προέβησαν στη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΡΜΟΣ Βορείου Αιγαίου Α.Ε.». Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, στο οποίο συμμετέχουν ως μέλη οι Δήμαρχοι Δυτικής Λέσβου κ. Ταξιάρχης Βέρρος, Λήμνου κ. Δημήτρης Μαρινάκης και Αγίου Ευστρατίου κ. Μαρία Κακαλή, συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή 16 Απριλίου ως εξής:

Πρόεδρος Γεώργιος Δημάρης
Αντιπρόεδρος Δημήτριος Μπουλώτης
Διευθύνουσα Σύμβουλος Ταξιαρχούλα Πνακά
Μέλη: Ταξιάρχης Βέρρος
Δημήτριος Μαρινάκης
Μαρία Κακαλή
Νικόλαος Μαραγκός
Παναγιώτης Δήσσος
Ιορδάνης Ιορδάνου

Ο νέος οργανισμός έχει δραστηριότητα, η οποία εκτείνεται σε ένα σημαντικό εύρος τομέων. συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τη συμβουλευτική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη των τριών Δήμων και άλλων ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των ενώσεών τους, με στόχο τη βελτίωση και τoν εκσυγχρονισμό των υποδομών τους, την επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και την εξομάλυνση των συνεπειών των κρίσεων που προκλήθηκαν από ακραίες υγειονομικές καταστάσεις, την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών, τη χάραξη και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και υποδομών πολιτικής προστασίας και άλλους, επίσης σημαντικούς τομείς συνεργασίας και συνεργειών, όπως η κοινωνική πολιτική, η ορθή χρήση των φυσικών πόρων και η διαχείριση αποβλήτων, η στήριξη και η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.
Σχολιάστε