«ΠΕΝΤΕΛΗ 2020»: Αυτοψία Παλαιοδήμου στο χώρο του Λατομείου Ράικου

Αυτοψία στο χώρο του Λατομείου Ράικου  έκανε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης και επικεφαλής του συνδυασμού “ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ”  Άγγελος Παλαιοδήμος μαζί με τους Μηχανικούς του αναδόχου της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΡΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ» το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Τ. Χριστίδη, την Τμηματάρχη Κ. Τάτση και τη Δημοτική Σύμβουλο Κ. Λαζή.

Το συγκεκριμένο υποέργο (ποσού 64.895,88€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%) περιλαμβάνει τοπογραφική, αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική, υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη.

Η ανάπλαση και αξιοποίηση του Λατομείου Ράικου είναι ένα πρωτοποριακό έργο για το Δήμο Πεντέλης που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΑΔΑ: ΨΥΛΞ465ΧΙ8-Μ1Η)  από το 2018, θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 798.671,00€, και βρίσκεται σε εξέλιξη με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέχρι 31/12/2023.
Σχολιάστε