Διορισμός Γενικού Γραμματέα στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας

Ενισχύεται σημαντικά, από σήμερα, το δυναμικό του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας με τον διορισμό του Κωνσταντίνου Κόκκινου στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα.

Μία θέση «κλειδί» για τη λειτουργία του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, αφού ο κ. Κόκκινος θα υποστηρίζει τη Δήμαρχο Αθανασία Στιβακτή, στα διοικητικά της καθήκοντα και θα αναλάβει το δύσκολο έργο του συντονισμού όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, αφού θα προΐσταται του προσωπικού και θα ασκεί ανώτατη εποπτεία και έλεγχο των Υπηρεσιών.

Βασικός στόχος του θα είναι η παραγωγή αποτελεσματικού έργου από το σύνολο των υπαλλήλων προς όφελος του Δήμου και των δημοτών και η εξασφάλιση επίτευξης των στόχων που θα αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κόκκινου για την καίρια θέση του Γενικού Γραμματέα θεωρούμε πως είναι η καλύτερη δυνατή, δεδομένης της πολύπλευρης και μακρόχρονης εμπειρίας του σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με γνώσεις, ικανότητες, ήθος και ωριμότητα, που θα αποτελέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας!
Σχολιάστε