Δήμος Σύρου-Ερμούπολης: Συνεργασία με Περιφέρεια για την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων της Σύρου

Με την υπ’ αριθμ. 1196/31-03-2021 (ΑΔΑ 6ΜΜΚ7ΛΞ-ΙΡΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιου Χατζημάρκου, εγκρίθηκε η Τροποποίηση της Πράξης «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

Σύμφωνα με την τροποποίηση της Πράξης, ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται από τις  1.979.481,08 €  στις 2.313.270,75 €, προκειμένου να συμπεριλάβει το σύνολο των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από την οριστική μελέτη για τη διαμόρφωση του οικοπέδου που αγοράστηκε από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης πλησίον του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βάρης.

Συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει τη δημιουργία χώρου, στον οποίο θα εισέρχεται το λεωφορείο μεταφοράς των μαθητών για την επιβίβαση και αποβίβασή τους, αλλά και χώρου στάσης ιδιωτικών οχημάτων μεταφοράς των μαθητών. Παράλληλα, θα διαμορφωθεί τμήμα πεζοδρομίων για την ασφαλή διέλευση και θα τοποθετηθεί στέγαστρο αναμονής για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Στο έργο περιλαμβάνεται, επίσης, η προμήθεια ξενοδοχειακού και αθλητικού εξοπλισμού, προκειμένου το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βάρης να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη και λειτουργική σχολική μονάδα.

Επίσης, υπεγράφη σήμερα (1/4) η Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για τη χρηματοδότηση ύψους 240.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), προκειμένου να εκτελεστούν έργα επισκευών – συντηρήσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και συγκεκριμένα στο 6ο Σχολικό Συγκρότημα.

Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει την αποκατάσταση των φθορών και τη βελτίωση του 6ου Σχολικού Συγκροτήματος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας του κτιρίου, των εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΩ

 
Σχολιάστε