Δήμος Καλαμάτας: Η πρώτη πόλη στην Ελλάδα με έξυπνο σύστημα οδοφωτισμού

Η παρουσίαση της τηλεδιαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε σήμερα (22/4) από τους εκπροσώπους της εταιρίας VASHLIOS που ανέλαβε την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων και τους εκπροσώπους της ισραηλινής εταιρίας JUGANU που έχει κατασκευάσει το λογισμικό του έργου.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, αφού ευχαρίστησε τον προκάτοχό του για τον σχεδιασμό και την προώθηση του έργου καθώς επίσης και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συνέβαλαν στην υλοποίησή του τόνισε: «Η Καλαμάτα είναι από τους Δήμους που πανελλαδικά πρωτοπορεί. Στους τομείς των νέων τεχνολογιών, της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος. Με δράσεις που στοχεύουν στην υπηρέτηση ενός καλύτερου αύριο για τα παιδιά μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταξύ άλλων το κτήριο που σήμερα βρισκόμαστε, το οποίο ανακατασκευάστηκε και το οποίο διαθέτει ένα από τα λίγα στην Ελλάδα συστήματα γεωθερμίας σε δημόσιο κτήριο, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα.

Η Καλαμάτα διαθέτει δίκτυα νέων τεχνολογιών, ασύρματα hotspot, δίκτυα οπτικών ινών. Ο Δήμος εξελίσσεται κάνοντας καθημερινά βήματα προς την ψηφιακή βελτίωση, ενώ επενδύοντας διαρκώς στο αύριο δημιουργούμε την πρώτη Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα. Παράλληλα εντάσσουμε δράσεις, εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση συστημάτων GIS μέσα από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα «Ενεργειακή παρακολούθηση & υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος κτιρίων & εγκαταστάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», ενώ αναπτύσσουμε εφαρμογές με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, μέσω συστημάτων ευφυούς γεωργίας καθώς και ελέγχου της ποιότητας της ατμόσφαιρας με την εισαγωγή  και χρήση αντίστοιχων ολοκληρωμένων συστημάτων.

Και φυσικά, για το λόγο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, έχοντας ολοκληρώσει ένα μεγάλο έργο για τον εκσυγχρονισμό του οδοφωτισμού με νέους λαμπτήρες τύπου LED, εξοικονομώντας χρηματικούς και ενεργειακούς πόρους.

Σήμερα είμαστε εδώ, με τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας, που έχει και τη συντήρηση του έργου, προκειμένου να παρουσιάσουν το πρόγραμμα τηλεδιαχείρισης του αναβαθμισμένου συστήματος οδοφωτισμού. Ο Δήμος να αναφέρω ότι έχει πρόσβαση στο σύστημα προκειμένου να το επιθεωρεί.

Ανέφερα νωρίτερα ότι το έργο είναι σημαντικό καθώς έχουν αλλαχθεί περισσότερα από 15.000 φωτιστικά σώματα, όπου υπήρξε αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με νέους τύπου LED.

Επαναλαμβάνω, ότι είναι κρίσιμο, πέραν της βελτίωσης της ποιότητας του φωτισμού, η εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας που επιτυγχάνεται. Η δε καταβολή χρημάτων είναι αποτέλεσμα της εξοικονόμησης, καθώς θα πρέπει να αποδεικνύεται σε ποσοστό 81%, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Κλείνω λέγοντας ότι υπάρχει μία καλή συνεργασία και στην κατεύθυνση αυτή εκτιμώ ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον».
Σχολιάστε