Δήμος Καλαμαριάς: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας

Την ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας, του επαγγέλματος και της σταδιοδρομίας παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας έχει ως στόχο  το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ProW – Promoting Teachers Well-being through Positive Behaviour Support in Early Childhood Education”.

Για την εξέλιξη του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Καλαμαριάς, ενημερώθηκε ο Δήμαρχος, Γιάννης Δαρδαμανέλης και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ελένη Φύκα, από τον Επιστημονικά υπεύθυνο και συντονιστή του Ευρωπαϊκού έργου, Βασίλη Γραμματικόπουλο, Καθηγητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στο τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, καθώς επίσης την προϊσταμένη Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Καλαμαριάς, Ελένη Ντελή και την Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Δέσποινα Θεολόγου.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 60 παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, με συμμετοχή 300 παιδαγωγών και 2000 παιδιών προσχολικής ηλικίας σε τέσσερις χώρες, Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία και Πορτογαλία.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού έργου ProW θα πραγματοποιηθεί εφαρμοσμένη πειραματική έρευνα σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία σε τέσσερις χώρες, Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία, Πορτογαλία. Θα μελετηθεί η επίδραση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που βασίζεται σε δύο καλά τεκμηριωμένα ερευνητικά πεδία, αυτό της Θετικής Εκπαίδευσης (Positive Education) και της Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (Positive Behavior Support). Η βασική υπόθεση του ProW είναι ότι η ενίσχυση της ευημερίας των παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας και η ανάπτυξη της ικανότητας τους να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα προώθησης θετικής συμπεριφοράς, θα έχει άμεση επίδραση στην επαγγελματική ικανοποίηση και αυτό-αποτελεσματικότητα, ενώ θα μειώσει και τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης τους. Για την πιλοτική αυτή καινοτόμα παρέμβαση έχει υιοθετηθεί η πειραματική μέθοδος τυχαιοποιημένης έρευνας με λίστα αναμονής (randomized waitlist controlled trial).
Σχολιάστε