Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Πρόταση για την αγορά του Κτήματος Φιξ

Πρόταση για την απευθείας αγορά του Κτήματος Φιξ, μια έκταση πρασίνου περί τα 27 στρέμματα στα όρια της πόλης, καταθέτει στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 19 Απριλίου ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος.

Ο δήμαρχος θα εισηγηθεί ο Δήμος να αγοράσει το Κτήμα με ίδιους πόρους εκμεταλλευόμενος την ευνοϊκή πιστοληπτική δυνατότητα που έχει και αφού διερευνήσει προσφορές από ιδιωτικά τραπεζικά ιδρύματα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εάν εγκριθεί η πρόταση του Νίκου Μπάμπαλου και της δημοτικής αρχής, ο Δήμος θα κάνει δικό του ένα χρόνο που δεκαετίες προσπαθεί να αποκτήσει, προκειμένου να δημιουργήσει το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, έναν πνεύμονα πρασίνου τον οποίο θα μπορούν να χαίρονται οι δημότες του Ηρακλείου Αττικής, αλλά και κάτοικοι των γύρω περιοχών, που, παράλληλα, θα αποτελέσει επένδυση για την ποιότητα ζωής στο Δήμο.
Σχολιάστε