Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πύργου στον Δήμο Ορεστιάδας

Την Τετάρτη, 28/04/2021, στα γραφεία της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, υπογράφτηκε σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία για το έργοΨ με συνολικό προϋπολογισμό 899.000 € (με Φ.Π.Α).

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και περιλαμβάνει την αλλαγή του πεπαλαιωμένου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Πύργου (άνω των 40 ετών) με σωλήνες πολυαιθυλενίου.

Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 12 μήνες.
Σχολιάστε