Σε λειτουργία το νέο σύστημα υπόγειων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Λήμνου

Ο Δήμος Λήμνου ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ενός καινοτόμου συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων, οι οποίοι θα τεθούν άμεσα σε λειτουργία στα παρακάτω κοινόχρηστα σημεία της Μύρινας:

ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ – ΜΑΝΟΣ (Αργοναυτών & Κυπρίων Αγωνιστών) 1 κάδος
ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ – ΛΕΣΧΗ (Αργοναυτών) 1 κάδος
ΡΩΜΕΙΚΟΣ ΝΟΛ (Αργοναυτών- Πύρρου) 1 κάδος
ΡΩΜΕΙΚΟΣ – ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑ (Ναυάρχου Κουντουριώτη) 2 κάδοι
ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΨΙΠΥΛΗΣ (Κυδά & Κιλκίς) 2 κάδοι
ΠΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΚΤΕΛ (Χριστοδουλίδου) 2 κάδοι
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝΙΟΥ (Εθ. Αντιστάσεως & Φιλοστράτων) 1 κάδος
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΡΥΑΚΙ (Λ. Δημοκρατίας & Μητροπολίτη Ιωακείμ) 2 κάδοι
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΓΕΛ (Λ. Δημοκρατίας) 1 κάδος

Η Δ/νση Περιβάλλοντος προγραμματίζει να θέσει σε λειτουργία το σύστημα των υπόγειων κάδων την 22α Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα. Την Παρασκευή 19 Μαρτίου θα γίνει η απομάκρυνση των υπαρχόντων κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται πλησίον των ανωτέρω σημείων και από την Δευτέρα 22α Μαρτίου θα γίνεται η συλλογή και η αποκομιδή των υπόγειων κάδων με το ειδικό απορριμματοφόρο συλλογής .

Οι δημότες θα μπορούν να αποθέτουν μόνο τα οικιακά/σύμμεικτα απορρίμματα στους υπόγειους κάδους με την δέουσα υπευθυνότητα. Τα δε ανακυκλώσιμα υλικά θα συνεχίζουν να αποτίθενται στους “μπλε” κοινούς τροχήλατους κάδους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ. 22540-24412).

Το σύστημα αποτελεί υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων», με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» στον άξονα 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του “Πράσινου Ταμείου/ΥΠΕΚΑ”.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με τη λειτουργία του υπογειοποιημένου συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων επιτυγχάνεται:
• Η δυνατότητα μεγαλύτερης αποθήκευσης απορριμμάτων
σε κάθε υπόγειο κάδο. (1 υπόγειος κάδος αντιστοιχεί σε 3-4 συμβατικούς)
• Η υγειονομική προστασία της περιοχής
καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρωκτικά και άλλους ανεπιθύμητους επισκέπτες ενώ αποφεύγεται η δυσοσμία.
• Η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου των δρόμων από τα απορριμματοφόρα

Για την εισαγωγή των απορριμμάτων πατάτε απλά με το πόδι το πεντάλ της «χοάνης τροφοδοσίας» ώστε να ανοίξει το καπάκι του στομίου. Κατόπιν μπορείτε να αποθέσετε τα απορρίμματα εντός της «χοάνης».

 
Σχολιάστε