Σε δικηγορική εταιρεία ανέθεσε ο Δήμος Μεγαλόπολης τη νομική του εκπροσώπηση για τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης

Στη δικηγορική εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες» ανατέθηκε η νομική εκπροσώπηση του Δήμου Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του Σχεδίου Δίκαιης και Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) και της εν γένει διαδικασίας της «απολιγνιτοποίησης» της περιοχής.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης συνιστά μαζί με τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας την κατ΄ουσίαν δραστικά επηρεαζόμενη περιοχή από τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης, γεγονός που επιτάσσει την εκπόνηση συγκροτημένου και στοχευμένου σχεδίου για την αναπτυξιακή της μετάβαση και στήριξη.

Ζητούμενο συνεπώς είναι η επίτευξη δίκαιης και λειτουργικής αναπτυξιακής και ενεργειακής μετάβασης ενόψει της δέσμευσης της χώρας για την απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το έτος 2023, πλην μιας που προγραμματίζεται να αποσυρθεί μέχρι το 2028, με παράλληλη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ανθρωπίνου δυναμικού των περιοχών.

Η εν λόγω σύνθετη διαδικασία δεν δομείται εν νομικώ κενώ αλλά στη βάση του γενικού και επιμέρους ειδικού κανονιστικού πλαισίου που θέτει το ενωσιακό δίκαιο αλλά και το δίκαιο ενέργειας όσον αφορά δράσεις μετάβασης, οι οποίες θα συνίστανται στη διενέργεια και υποβοήθηση φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών επενδύσεων.

Κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιώσιμη μετάβαση των προαναφερθεισών πληττομένων περιοχών στη μετά λιγνίτη εποχή είναι η διασφάλιση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στοχευμένου νομοθετικού πλαισίου, που θα επιτρέψουν την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και θα λαμβάνουν υπόψη την ένδεια των πληττόμενων περιοχών σε κρίσιμες υποδομές και οργανωμένους χώρους υποδοχής επιχειρήσεων και επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Όλα αυτά προϋποθέτουν εξειδικευμένες νομικές παρεμβάσεις σε συστοίχιση με τις επιταγές του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου σε πολλά επίπεδα δράσης.
Πηγή: energypress
Σχολιάστε