Κέντρο Κοινότητας Μουζακίου – Η δομή που βρίσκεται στο πλευρό των δημοτών

Η κοινωνική λειτουργός και συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μουζακίου, Άννα Κακαράντζα, μιλά για το σπουδαίο έργο που επιτελεί η εν λόγω δομή και παρουσιάζει τις υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν πάντα προς όφελος των δημοτών.

Τι είναι τα Κέντρα Κοινότητας και από ποιόν χρηματοδοτούνται;
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ιδρύθηκαν σε δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Πότε δημιουργήθηκε το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Μουζακίου και από πόσα άτομα στελεχώνεται;
Το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Μουζακίου, ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 30 Αυγούστου 2018 και στελεχώνεται από δύο κοινωνικούς επιστήμονες, μία κοινωνική λειτουργό και μία ψυχολόγο.

Ποιοί είναι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας;
Το Κέντρο Κοινότητας, είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε δήμου. Από εκεί, ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο δήμου, περιφέρειας ή επικράτειας. Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι δημότες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους. Ωφελούμενοι του Κέντρου  είναι: 1) Πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Μουζακίου, 2) Ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο  Εγγυημένο Εισόδημα» (αιτήσεις/τροποποιήσεις/ερωτήσεις ΕΕΕ), 3) Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, δ) Άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ε) Άτομα με προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας , γήρατος, έλλειψη στέγης  και χρειάζονται τη συνδρομή της πολιτείας, στ) Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Βασική μας αρχή είναι η τήρηση του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των περιστατικών  που διαχειριζόμαστε.

Ποιος είναι ο στόχος του Κέντρου Κοινότητας;
Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι: 1) Η υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη πολιτών, όπου πληροφορούμε και παραπέμπουμε τους ωφελούμενους στα προνοιακά προγράμματα και στα προγράμματα κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 2) Η συνεργασία με υπηρεσίες και δομές, δηλαδή συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων  των ωφελούμενων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής μας 3) Η παροχή υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες προσφέρει το Κέντρο Κοινότητας;
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους ωφελούμενους, είναι συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες, προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό – κοινωνικό περιεχόμενο και συγκέντρωση – διανομή βασικών αγαθών. Επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Κοινότητας είναι: 1) Ενημέρωση και Διεκπεραίωση αιτήσεων  χορήγησης  του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Στέγασης.
2) Ενημέρωση και Διεκπεραίωση αιτήσεων των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ και του επιδόματος  Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων .
3) Συμπλήρωση ατομικής καρτέλας του κάθε ωφελούμενου και καταγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κέντρου .
4) Ως Κοινωνική Λειτουργός, διεξάγω τις Κοινωνικές Έρευνες μετά από αίτημα των πολιτών  για την εξακρίβωση σύνθεσης του νοικοκυριού, στοιχείων παροχής ΔΕΗ,  αστεγίας και διατηρώ  μητρώο αστέγων.
6) Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από την ψυχολόγο μας, Μαρία Κεραμίδα, η οποία  αναλαμβάνει την αρμοδιότητα παροχής ψυχολογικής στήριξης μέσα από ατομικές και ομαδικές συνεδρίες καθώς επίσης και συνεδρίες οικογένειας όπου απαιτείται. Οι πολίτες του δήμου Μουζακίου, που επιθυμούν και έχουν την ανάγκη συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης μπορούν να απευθυνθούν στην υπηρεσία και να προγραμματιστεί συνεδρία εντός του Κέντρου Κοινότητας.

Ποιες ημέρες και ώρες λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας;
Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00-04:00 στο χώρο της Μαθητικής εστίας (τηλ.2445042091). Την περίοδο αυτή λόγω πανδημίας, για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών καθιερώσαμε τα ραντεβού.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μουζακίου, από τις 30 Αυγούστου 2018 έως και σήμερα, έχει εξυπηρετήσει 793 μοναδιαίους πολίτες και έχει διεκπεραιώσει 4541 αιτήματα πολιτών. Υπεύθυνη πράξης του Κέντρου Κοινότητας είναι η διοικητική υπάλληλος του Δήμου Μουζακίου, Άννα Κωλέττα.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
Email: [email protected]
Facebook: Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Μουζακίου

 
Σχολιάστε