Καθημερινή παρουσία προσωπικού και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμάτας στα χωριά

Εργασίες βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας κι άλλες παρεμβάσεις σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων εξελίσσονται από το Δήμο Καλαμάτας. Μηχανήματα και εργάτες του Δήμου τις ημέρες αυτές εξυπηρετούν ανάγκες σε Αλαγονία και Λαδά στον Ταΰγετο, καθώς και σε Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Αρφαρών και Θουρίας.

Οδηγία άλλωστε του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, τόσο προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους όσο και προς τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, είναι οι Υπηρεσίες του Δήμου με προσωπικό και μηχανήματα να ανταποκρίνονται το δυνατόν ταχύτερα στα αιτήματα της περιφέρειας του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των κατοίκων των περιοχών αυτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΩ
Σχολιάστε