Δήμος Θεσσαλονίκης: Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού φρεατίων στην αγορά Βλάλη

Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού φρεατίων, καναλιών και αγωγών απορροής πραγματοποιήθηκαν στην αγορά Βλάλη από τον ανάδοχο που έχει αναλάβει το έργο “συντήρηση – καθαρισμός δικτύου ομβρίων υδάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”.

Τέτοιας έκτασης εργασίες δεν είχαν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 25 χρόνια, με αποτέλεσμα να σημειώνονται προβλήματα στη λειτουργία των καταστημάτων.
Σχολιάστε