Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη (18/2)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 18-2-2021 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=38473:4i-synedriasi-p-s-2021&catid=123&Itemid=98

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&id=123&Itemid=98

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας ψυχολογικής και ψυχιατρικής υποστήριξης σε ασθενείς που νόσησαν ή νοσούν από κορωνοϊό, στο υγειονομικό προσωπικό και τις οικογένειές τους.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Βαθιώτης και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Π. Λεονάρδου)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια μασκών υψηλής προστασίας (τύπου ΚΝ95), προϋπολογισμού 1.000.000 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.), σε διάφορους φορείς της Περιφέρειας Αττικής.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Βαθιώτης και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Π. Λεονάρδου)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας για τη διεξαγωγή ενημερωτικής εκστρατείας από την Περιφέρεια Αττικής για την αποφυγή διάδοσης του Covid-19 και την προβολή του προγράμματος πολιτικής προστασίας, του κοινωνικού έργου και των καινοτόμων υπηρεσιών που προσφέρει, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)

 1. Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού», σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Βιδάλη)

 1. Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής για το Β΄ εξάμηνο του 2020.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Μελάς)

 1. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση χώρου (ανοικτού ή κλειστού) για τη στάθμευση οχημάτων θεσμικών οργάνων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, υπηρεσιακών παραγόντων και υπηρεσιακών οχημάτων από άλλες Περιφερειακές Ενότητες και λοιπούς φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση χώρων χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 2 στ. β΄ του Π.Δ. 242/1996 για την κάλυψη αναγκών επέκτασης υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου με αριθ. κυκλ. ΜΕ122889 και του φορτηγού με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ-3055 ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο Δήμο Μαραθώνος.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου με αριθ. κυκλ. ΜΕ3108 και του φορτηγού με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ-3087, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο Δήμο Ωρωπού.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Λήψη απόφασης για την απόσυρση του υπηρεσιακού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ-9643.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην αθλητική διοργάνωση 3ο ΟΠΑ RUN στο Πεδίο του Άρεως.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βάρσου)

 1. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων» αναδόχου εταιρείας «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 1. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων και υπηρεσιών συντήρησης, Φ.Σ. και Ηλεκτροφωτισμού της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΩ
Σχολιάστε